Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. En af vores centrale opgaver er at behandle klager over statsforvaltningen (adoptionssamrådene) fra borgere, der har fået afslag på at blive godkendt til at adoptere et barn fra udlandet eller Danmark.

Besøg Adoptionsnævnet hjemmeside

Afgørelser

Adoptionsnævnet offentliggør løbende resuméer af udvalgte afgørelser, vi har truffet. Du kan læse alle de afgørelser, vi har truffet siden den 1. januar 2000. Afgørelserne giver i et vist omfang et billede af, hvordan de forskellige bestemmelser i adoptionsloven og godkendelsesbekendtgørelsen bliver anvendt i praksis.